TILBAGE TIL FORSIDEN

NYHEDS ARKIV6.1.2020

Metro Kalkspalter Aqua 2000


Kære medlemmer og godt nytår!

Velkommen til det der, i hvert fald for mig, er en nyhed og som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har ingen økonomiske interresser i denne "reklame" - men vil fortælle om dette anlæg da der, for en gangs skyld, er noget, der virker i den henseende! Vi fik den anbefalet af en elektriker og har haft den monteret i ca. 1 år; der kommer en anelse kalk aflejringer, men de sidder ikke fast og er lette at fjerne. Opvaskemaskinen behøver ikke mere afspændingsmiddel.

Systemet virker på den måde, at lavspænding påvirker jernet i vandet, der "smadrer" kalkpartiklerne på vejen igennem røret mellem de to elektroder, der er monteret med 12 cm. afstand. Når kalken i vandet bliver findelt sætter det sig ikke fast, som det ellers plejer. Vi har meget hårdt vand i Greve og der er intet der tyder på, at vandværkerne vil gøre noget ved hårdhedsgraden, der ligger på 26-28 ºdH. På sigt skulle allerede eksisterende belægninger i rør, varmtvandsbeholder og på varmelegemer løsne sig, hvilket vil kunne ses i sien i vandhanerne samt trevlesien i vaskemaskinen. En mere udførlig beskrivelse ses HER

De meget dyrere gennemstrømningsanlæg med filtre (som skal skiftes) eller tabs virker, men de fjerner også de gode stoffer, der er i vandet, så som kalken, jern og magnesium, calcium og fluorid - grundstoffer, som er vigtige for vores krop. Her smager vandet nærmest destilleret. Med Aqua 2000 anlægget bevares alle disse stoffer i drikkevandet.

Metro Therm, der forhandler denne svensk producerede kalkspalter, er et stort, velrenomeret foretagende og jeg tvivler på, de ville lægge navn til, hvis det var fup! Anlægget kan købes i VVS Netto for kr. 1458,- (10.12.20) og den lille pakke dukker op i løbet af et par dage. Følger man monterings vejledningen er det intet problem med at få den til at virke efter hensigten.

God fornøjelse - en lille investering med stor virkning, og vedligeholdesesfri, mange år fremover!

Med venlig hilsen
Torkild Falstrup5.6.2018

OLIVETO - Det nye, italienske sted i Mosede!

Det Gamle Røgeri ved Mosede havn har haft trange kår i flere år - i konkurrance med andre fantastiske restauranter vi har fået i vort nærområde. Dette sted har nu fået ny ejer, Daniel, en karismatisk italiener, der ved, hvad service er!

Vi er nogle, der allerede har opdaget herligheden, som det ses her på Facebook. Ellers er hans hjemmeside HER.

Med venlig hilsen
Torkild Falstrup
6.3.2018

Klip fra 'viborher.dk'© ... klik på billederne


Fra restaurantens egen FaceBook side den 6. marts...
Link til FORTETS hjemmeside!

Jenners Seaside

... velfortjent ros!

28.4.2017
NABOHJÆLP

22.3.2016

Vores kære borgmester er bekymret over de mange indbrud, der finder sted i kommunen. Hun gi'r udtryk for sin bekymring, bl.a. på Facebook, hvor hun appellerer til alle borgere om at holde øjnene åbne!


Vi er mange der, med hende, er bekymrede over den udvikling. Et medlem fra en af de lange veje har spurgt, om bestyrelsen ikke kan 'slå et slag' for at komme igang med NABOHJÆLP. Der er ikke noget vi hellere vil og har også i 2013 sendt en mail rundt til dem, vi på det tidspunkt havde mail adresser på - for at få dem i snak med de nærmeste naboer. Knappen NABOHJÆLP på forsiden blev sat ind i 2010.

Bonnesvej har haft NABOHJÆLP i et par år nu. Det er naturligvis lettere at få alle med på mindre veje - så som Bonnesvej, Sølvpoppelvej, Elmehaven og Æblerosevej. De 'lange' vej kan imidlertid sagtens være med, da NABOHJÆLP foreslår, ca. 10-12 ejendomme i grupper (ved siden af og overfor hinanden) går sammen om at etablere systemet.

Man får et log-in ved at tilmelde sig med email adresse samt mobiltelefon nr. - går i kalenderen og meddeler, når man er væk på ferie eller weekend. Så modtager alle i gruppen en email og SMS om, at man er væk i en periode og anbefaler én, at man tømmer postkasse, fylder skrald i skraldeposen, stiller en trillebør frem (og tilbage) - og i det hele taget holder øje!

Når en vej meddeler os, at et passende antal er tilmeldt bestiller (og betaler) vi et skilt til opsætning. Bestyrelsen kan imidlertid ikke påtage sig opgaven til kontakt mellem medlemmerne - den klarer I selv med jeres nærmeste naboer.

Er der stemning for en snak om NABOHJÆLP tager vi den gerne på vores årlige general-
forsamling, som i år bliver torsdag, den 21. april...


Med venlig hilsen
Torkild Falstrup


14.7.2015

DRÆBERSNEGLE OG SNEGLEGIFT

Et medlem på Kastanjevej har skrevet til os og bedt om en rundskrivning, hvad angår dræber- snegle og sneglegift. Han har fundet et sygt pindsvin og efter få dage døde det hos en dyreplejer. Det er jo ikke meningen, at vi slår det dyr ihjel, der hjælper med til at holde snegle bestanden nede og vi opfordrer derfor til, at man ikke køber sin sneglegift i Tyskland. Der er flere eksempler på, at både pindsvin, hunde og andre husdyr har lidt en krank skæbne ved indtagelse af giften og/eller sneglen. Læs en kedelig historie HER.

Brug i stedet dette:


”FERRAMOL©”, også kaldet SnegleFri, der sælges fra danske bygge- og supermarkeder indeholder kun stoffer, der anvendes i fødevareindustrien eller er godkendt som tilsætningsstoffer i fødevarer – og dermed totalt ufarlige for pattedyr. Produktet indeholder ikke metaldehyd som de tyske produkter, men derimod jernfosfat som det aktive stof og som indgår i økologien ved nedbrydning.

Et tilsvarende, for dyr uskadeliget, produkt er Bayer Gardens NATRIA, som fås i Jem & Fix i Karlslunde Centret til kr. 189.- for 1 kg. Dette indeholder mel, gær og ferrisfosfat (et andet ord for jernfosfat), som er det, der findes i jerntilskud til mennesker.


HUSMÅR PÅ LOFTET


Den ser jo sød ud, men...
26.10.2015

Et medlem på Bonnesvej har haft besøg af husmåren! En sådan lille fyr laver støj på loftet og kan forårsage en frygtelig ravage i isoleringen. Der kommer også til at lugte fælt af afføring og urin, der trænger ind i bygningsdelene. Dette kan blive en dyr historie på varmeregningen og/eller til fagmanden, der kommer og reparerer isoleringen. Måren kan komme igennem et lille hul på størrelse med en femmer så det er vigtigt at efterse udhæng og vindskeder for løse brædder eller huller.

Vort medlem fik et godt råd - en mår hader støj og at blive forstyrret:

Stil en transistorradio op på loftet, tænd den på et rimeligt lydniveau (og informér naboerne, hvad du har gang i) - efter 2-3 dage er måren flyttet...

... måske ind til dig, hvis muligheden er til stede! Dette råd giver de færreste skadedyrsfirmaer, da det jo ikke er nogen god forretning for dem og at de mener, problemet bare bliver flyttet - men det virker!

Er der rotter på loftet, i kælderen elle andre steder?

... så anmeld det HER. Det er faktisk lovpligtigt

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Kære medlemmer,

På den vel overståede generalforsamling den 28. april mødte under halvdelen af medlemmerne op, som forventet. Ikke desto mindre stemte alle fremmødte for ændringsforslaget.

Da vedtægterne således kræver en ekstraordinær generalforsamling (§11) for endelig godkendelse med flertal fra de fremmødte, blev det, den 12. maj, 2015 endelig vedtaget. Der mødte 2(!) medlemmer, udover bestyrelsen og dirigenten, og ligeledes her blev vedtægtsændringerne vedtaget med énstemmighed.

De nye vedtægter kan ses HER

Mosede, 13.5.2015

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
5.10.2014


TV overvågning

... er IKKE tilladt udenfor ens egen grund!

Et bekymret medlem har henvendt sig angående et stigende antal overvågningskameraer i gadebilledet - på ejendomme, synlige fra vejen og pegende ud mod denne. Det er naturligvis lovligt at overvåge sit eget område men ikke at filme personer, der passerer forbi på vejen ud for matriklen.

I en PJECE fra Datatilsynet under Justitsministeriet skriver de følgende på side 8:

"Hovedreglen er, at private ikke må foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Dette omfatter enhver offentlig eller privat gade, plads, vej, bro, tunnel, passage, sti, trappe eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter (biler, cykler, fodgængere mv.)".

Pjecen fortsætter:

"Forbuddet mod ”privates” tv-overvågning af områder, som benyttes til almindelig færdsel, gælder for både private enkeltpersoner og private juridiske personer, herunder f.eks. aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber og foreninger."

Nogle kameraer er sikkert "dummies" mens andre er de såkaldte dome kameraer (de runde, der bl.a. sidder i S-togene), som er svære at retningsbestemme for en forbipasserende. Vi henstiller imidlertid til medlemmerne om at respektere lovgivningen, evt. ved at lade kameraet pege ind i carporten, langs husmuren på bagsiden eller ned mod fordøren - og ikke ud mod indkørslen.

Der er utallige måder at forhindre kriminalitet i boligområder på. Én af de mere effektive metoder er at tilmelde sig NABOHJÆLP. Vi har tilmeldt os på Bonnesvej og sat et skilt op. Er I en gruppe, der finder ud af at tilmelde jer, betaler foreningen skiltet. Man kan også blive meget klogere ved at læse lidt her på DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD's hjemmeside.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
3.9.2013


BENNEWEIS IKKE HELT STYR PÅ DERES ELEFANTEN CIRKUS ELEFANT PÅ AFVEJE PÅ BONNESVEJ! << KLIK10.5.2012

HJERTESTARTER PÅ FORTETFonden "Brand af 1848" har doneret en HJERTESTARTER til Hjerteforeningen - Greve Motionsklub hvis formand, Mogens Christiansen synes, at denne gave vil gøre gavn i vort område. I sommerperioden er der megen aktivitet omkring Fortet og på stranden. En hjertestarter er en kærkommen hjælp, hvis uheldet er ude og en person falder om af hjertestop eller druknet under badning.

STARTEREN ER PLACERET VED MOSEDE FORT MUSEUMS BILLETKONTOR (den gamle fortmesterbolig).

Det er imidlertid vigtigt at man ved, hvordan en hjerte-
starter virker for den virker ikke alene - man skal også give hjertemassage. Hvis du færdes meget i vort dejlige område, venligst brug 5 minutter på at se denne video fra producenten - så er du meget mere sikker, hvis du kommer ud for at skulle forsøge genoplivning inden den tilkaldte, professionelle hjælp kommer frem. Som Hjerteforeningen siger - "Det eneste, du kan gøre forkert er at stå med hænderne i lommerne uden at foretage dig noget!"


Hvis du vil se videoen igen - klik HER Watch an instruction in English

16.8.2011

RADON - en kedelig ting i huset!

Hvad er radon?

Radon (Rn) er et grundstof og en radioaktiv luftart, som stammer fra det naturligt forekommende radium (uran), der findes i jorden overalt på kloden samt i visse byggematerialer. Radon er i stand til at trænge ind i boligen fra jorden nedenunder, hvis der er utætheder i fundamentet eller fejl i konstruktionen. Radon kan hverken lugtes, ses eller smages. Luftarten er en naturlig del af vores hverdag men er en overset fare for vores helbred i for høje koncentrationer - indendørs.

Hvilken sundhedsskadelig virkning har radon?

Luftarten radon udsender radioaktive stråler, der ved indånding bestråler lungerne. Under nedbrydning af radonatomerne kan cellerne i lungerne blive beskadiget, hvilket øger risikoen for lungekræft. Tobaksrygning er i Danmark den væsentligste enkeltårsag til lungekræft, og radon er den næst væsentligste. Radon er en medvirkende årsag til, at mellem 250 og 300 danskere hvert år dør af lungekræft. Især børn er udsatte fordi deres celler deles hurtigere end voksnes. Man har fundet en sammenhæng mellem høj radon koncentration og leukæmi hos små børn.

Hvad er grænseværdien for radon?

Den gennemsnitlige koncentration af radon i danske enfamiliehuse ligger på 59 Bq (becquerel) per kubikmeter luft, hvilket ikke bør give anledning til bekymring. Myndighederne i Danmark og en række andre lande har fastsat en vejledende grænseværdi for radon. Den var tidligere 200 Bq/m³, men i oktober 2009 blev den sænket til 100 Bq/m³. Ligger niveauet i boligen over grænsen på 100 Bq/m³, anbefaler myndighederne, at der iværksættes enkle og billige foranstaltninger med henblik på at reducere niveauet som f.eks. en permanent udluftningskanal i yderdør eller vindue i de rum, man opholder sig meget i - stue, sove- og børneværelser - og naturligvis kælderen, hvis en sådan findes og bliver benyttet som opholdsrum. I køkkenet har vi alle en emhætte til at gøre arbejdet. Sørg for at aftrækskanaler i baderum altid er åbne. Overstiger niveauet 200 Bq/m³, anbefaler man mere effektive og dyrere løsninger på problemet, f.eks. radonsug, hvor installationen nemt kan løbe op i 20-30.000 kr. I huse bygget efter 1998 har der været myndighedskrav om, at fundamentet er sikret mod radon indtrængning.

Hvordan måler man radon niveauet i ens bolig?

Man kan henvende sig til diverse firmaer, hvor man køber et antal radonbokse - en mindre papæske med en følsom film, som skal sendes tilbage til et laboratorium efter 8 ugers ophold i hjemmet. Man får herefter svar efter ca. 14 dage. Man anbefaler min. 2-3 stk. til en pris mellem 250 og 450 kr. pr. boks - alt efter leverandør og antal bokse, man bestiller, men...


...hvad har jeg selv gjort?

RAMON 2.2 se fuld størrelse

Da jeg selv ejer et af foreningens ældste huse med en gammel kælder syntes min
datter, der er arkitekt, at vi skulle få målt radon niveauet i vores hus. Jeg investe-
rede herefter i en måler, et kvalitetsprodukt, der, i modsætning til de følsomme film,
kan nulstilles og dermed bruges i nye rum - og andre huse. Der skal ikke sendes
noget afsted - man aflæser efter én uge. Måleren er fremstillet i Østrig, som har
et stort radon problem, da landet ligger på klippegrund. Bornholm, Møn, Midtsjæl-
land (Ringsted), Lolland og Sydfyn er de steder i Danmark, der er hårdest påvirket,
hvorimod Vestjyllands sandede jorder går næsten fri - se landkort. Iflg. en ekspert er vi heldige i vores forening, at vi ligger rimelig tæt på kysten, hvorfor vores radon niveau er relativt lavt. Greve kommune ligger i kategori 3, som jo er et gennemsnit af hele kommunens areal.

TILBUD til foreningens medlemmer!

Mod et mindre gebyr pr. uge låner jeg gerne måleren ud til de af vore medlemmer, der er interesserede i at måle deres ejendom for radon gasser. Jeg kommer selv og finder et egnet sted til målingen og der medfølger en anvisning til nulstilling, hvis du vil måle i flere rum (én uge i hvert rum). Det siger sig selv, at du erstatter den, hvis den bliver ødelagt i din varetægt (kr. 2700.-). Måleren tåler ikke høj luftfugtighed og nysgerrige barnefingre og kræver en stikkontakt i nærheden af placeringen. Målingen foretages bedst i fyringssæsonen og alt efter interessen kan der opstå ventetid på opsætning. Send mig en e-mail hvis interesseret.

Med venlig hilsen
Torkild Falstrup


15.7.2011Greve Kommune inviterer alle borgere til at deltage i en Klimafestival fra 17. september til 2. oktober 2011. Se invitationen her. Invitationen kommer fra Jens Larsen, klimakoordinator i Kommunen.

Har I investeret i energibesparelse på jeres ejendom, det være sig solfangere, varmepumper, jordvarme eller lign. modtager I minimum kr. 1000.- for at vise det frem!

Har det interesse skal I åbne dette SKEMA (.pdf fil) - printe det ud, udfylde det og sende det til Jens Larsen på Rådhuset.
23.5.2011

Vel overstået Generalforsamling


Den 28.4.2011 holdt vi vores Generalforsamling i Jespers Madhus på Mosede Strandvej. Vi er mange, der er glade for, at Jesper er flyttet ned til os og har planer om at bruge stedet fremover til generalforsamlingerne. Klik HER for yderligere oplysninger.


29.4.2011

Campingpladsen rømmet


Så skete det - Campingpladsen ved Bonnesvej er blevet tømt for vogne - efter 37 års tovtrækkeri mellem forskellige myndigheder og grundejerforeninger. Beslutningen er taget af myndighederne, der administrerer Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2 § 15 stk. 1. Matr. nr. 1 il, som området også hedder, ejes af G/F Mosede Høj Mosede Klint, som ingen planer har for området i fremtiden.13.4.2011

Ordinær Generalforsamling 2011


Bestyrelsen indkalder hermed medlemmerne af Grundejerforeningen Østre Strand til Generalforsamling Torsdag, den 28. April, 2011 kl. 19.30 i

Jespers Madhus

Mosede Strandvej 50
2670 Greve

Jespers, som mange kender som "Take Away" fra Greve Strandvej, er flyttet ind i det tidligere Clips5, hvor han, ud over at have Ud af Huset også vil servere sin gode mad for gæsterne. Vi er mange, der byder Jesper velkommen til vort område. Til orientering har JESPERS MADHUS indvielse og reception på Lørdag, den 16. April kl. 12 - 15, hvor man kan besigtige lokalerne og få en lille smagsprøve på hans kunnen og hvor hans vinmand serverer et glas vin.

Indkaldelsen samt regnskabet er allerede husstands omdelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen3.4.2011

Oprydning i skoven


I næste uge - mellem den 11. og 15. April vil I høre støj fra skoven. Dette er helt som det skal være. Vi har hyret et firma, der får ryddet op i skovbunden og fældet/fjernet døde træer. Alt råddent, ikke brændbart, træ bliver hugget op til flis. Sundt træ til pejsebrænde bliver skåret op i passende længder på ca. 150 cm. - og lagt til fri afhentning for medlemmerne.

I hører nærmere, når arbejdet forventes at være udført.
23.11.2010

Vore Private Fællesveje


Dette indlæg er ment som en påmindelse om, at det er klogt at ansøge myndighedernes godkendelse af et projekt, hvis dette kan få indflydelse på almenhedens interesser.

På nær Bonnesvej har alle vore veje i foreningen en ca. 4 meter bred asfalteret kørevej samt ca. 3 meter rabat på hver side. Iflg. "Partiel Byplanvedtægt nr. 22" er disse veje 10 meter brede, hvilket betyder, at rabatterne hører til vejens samlede bredde. To biler kan, selvsagt, ikke passere hinanden på asfalten og må derfor ty til en lille del af rabatten, nå de mødes. Mange har fået udlagt perlegrus eller granitflis i deres rabat, da stykket så kan bruges som gæste parkering og ikke tager skade af et par lastbilhjul.

Et medlem fandt i løbet af sommeren ud af, at han kunne tænke sig en kantsten mellem asfalten og rabatten. Dette arbejde blev udført til stor fortrydelse for en del medlemmer, der mente, at det hæmmede passagen på vejen. Samtidig ville det jo også åbne mulighed for, at andre fik den samme "gode" idé og selv valgte materialet - alt lige fra sveller, kampesten, hvid cement, granit eller noget helt andet. Det "kludetæppe", der så kunne komme ud af dette "private initiativ" kunne vort dejlige område vist ikke være tjent med.

Greve Kommunes vejingeniør blev herefter inddraget i sagen og medlemmet blev bedt om at fjerne kantstenen, der iflg. Privatvejlovens §57 stk. 1-4 var ulovligt placeret p.g.a. ændring af vejbanen uden vejmyndighedens og politiets samtykke. Kantstenen er nu fjernet.

§57 omfatter også kampesten, der er placeret i rabatten for at undgå renovationsvognens hjul. Overtrædelse kan medføre bøde i.h.t. §67 stk. 1. I øvrigt er det husejerens udgift, hvis en bilist skader sin bil eller campingvogn mod en sådan sten.


28.10.2010

Gravearbejde på EnebærvejFlere medlemmer har henvendt sig om kabel nedlægning på Enebærvej og forespurgt, om det er DONG Energy, der har påbegyndt nedgravning af elkablerne. Det er det ikke. Iflg. Greve Kommune er det nedlægning af et fiberkabel, der, i første omgang, skal forbinde den allerede etablere del omkring Eriksmindekvarteret med den sydlige del af kommunen. Der vil altså ikke, i første omgang, blive tale om gravearbejde på forbindelsesvejene til Enebærvej.

Efter at DONG i November sidste år solgte "fibernet" fra til TDC, kan vi desværre forvente at der skal graves to gange, når/hvis TDC vælger at lægge fiber ned hos os. Her er kopieret fra DONG's FAQ:

Lægger i stadig Fibernet tomrør i jorden, selv om I har solgt Fibernet til TDC? Det er korrekt, at TDC med virkning fra den 1. december 2009 har overtaget vores fibernet. Hvis TDC ønsker, at vi graver tomrør ned i forbindelse med kabellægningen, er det aftalt, at de kontakter os for at diskutere situationen i det enkelte område.

Vi følger med i sagen og informerer, når der er nyt i udviklingen. Efter at have været i kontakt med DONG, hvad angår tidshorisonten for nedgravning af el - er svaret "sidst i 2011". Se deres plan for vort område HER.
25.7.2010


Listetyve på spil!

I sidste uge omtalte vi en serie af indbrud i bilerne på Elmevej og Poppelvej og kan kun opfordre til at tømme bilen for alt løst, liggende på sæderne eller siddende i holdere. Læs mere hos Det Kriminalpræventive Råd.

Nu har et medlem i Poppelhaven henvendt sig med en yderst kedelig historie, hvor han har haft besøg af en listetyv, der er smuttet ind ad et åbentstående vindue og gået rundt i huset, mens de lå og sov!

Vi har alle behov for frisk luft for tiden. Imidlertid kan man genere tyven ved at investere i en sikkerhedskrog - Bilka og Silvan har den til en billig penge. Den kan ses HER - på side 9. Naturligvis kan den brækkes ud af karmen med et koben men ikke uden man hører det.

Her er en artikel fra Politiken d. 25.7.2010: http://politiken.dk/indland/article1023032.ece. Man interviewer nogle beboere i Lindelunden, som har været plaget af indbrud. Iflg. artiklen er vort område faktisk det mest "besøgte" i Danmark for tiden. Derfor er der en god grund til at holde øjne og øren åbne, også med naboens hus, og raportere den mindste uregelmæssighed til politiet - ring 114.

Skriv til Formanden, hvis du har været udsat for en lignende, kedelig oplevelse... så vi kan advare igen her på siden.


22.7.2010


Mosede Fort fejrer "Slaget ved Isted 1850"

Slaget på Isted Hede 25. juli 1850 er det største slag i Danmarkshistorien. 40.000 danske soldater kæmpede mod 34.000 slesvig-holstenere ved Isted, nordvest for Slesvig... danskerne vandt over preusserne! Der kan læses mere på Wikipedia og/eller på Grænseforeningens hjemmeside.

Denne begivenhed markerer Mosede Forts Venner med et musikalsk program samt fane indvielse Søndag, den 25. Juli, 2010. I hører, når arrangementet starter - kanonerne er på plads!

Tjek www.mosedefort.dk for yderligere information og mød op i Fortgården på Søndag til en nostalgisk, musikalsk oplevelse med militærmusik fra 1850 til 1920.

Der vil naturligvis også blive mulighed for at melde sig ind i "Vennerne" for at være med til at støtte et unikt projekt i vort lokalområde - etablering af et museum for 1. Verdenskrig der, mærkeligt nok, ikke findes noget sted i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem Greve Kommune, Greve Museum og Mosede Forts Venner. Kontingentet på kr. 100.- om året vælter næppe budgettet.
27.5.2010

RUNNING CHOPSTICKS

Ræveholmscentret
Anmeldelse

Vi fik i dag lyst til kinesisk og der er jo et par steder i området der, indtil for nylig, var rimelig ens i menuen - Mosede Center og Ræveholmscentret.

Sidstnævnte er lavet totalt om! De kalder stedet "Running Chopsticks"... Det er ikke spisepindene der løber, men derimod maden, der kommer kørende forbi dit bord - i to etager: Øverst det varme kinesiske og nederst sushi og frugt/desserter.

Er man til kinesisk/japansk mad skal stedet simpelthen prøves. Et tip: Find et bord bag ved rullebåndet - der er måske lidt trangt men maden kommer kørende her, lige ude fra køkkenet. Dem på forsiden får det, der er tilbage, når du og de andre på bagsiden har været der.

Det er klogt at bestille bord på Tlf. 46 15 08 06 - der er "run" på! Du spiser til du revner for Kr. 158.- på hverdage og Kr. 188.- i weekenden.

Med venlig hilsen

Marian Nielsen &
Torkild Falstrup
9.4.2010


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen i G/F Østre Strand indkalder hermed til den ordinære generalforsamling onsdag, den 28. April, 2010 i KARLSLUNDE HALLERNE, lille sal. Vi ved, at mange medlemmer vil være skuffede over, at det ikke, som sidste år, finder sted på Restaurant FORTET. Det har imidlertid ikke været muligt at komme til enighed med Fortets ledelse, hvad angår prissætningen på et sådant arrangement.

Til orientering vil et medlem, på generalforsamlingen i år, fremsætte et forslag til beslutning om afholdelse af fremtidige generalforsamlinger på netop FORTET, da han mener, at især gå-afstanden betyder noget for antallet af fremmødte. Generalforsamlingen kan således beslutte, om bestyrelsen må bruge ca. kr. 6000.- på arrangementet- i stedet for de ca. kr. 2500.- det koster idag.

Indkaldelsen findes HER og regnskabet kan studeres HER. Den er også d.d. blevet husstands omdelt.

VEL MØDT DEN 28. APRIL KL. 19.30!
3.4.2010

KARLSLUNDE STRANDS VANDVÆRK

Vores lokale andelsvandværk holder på onsdag ordinær generalforsamling, hvor der for anden gang skal stemmes om nedlægning af vandværket.

Nedlæggelsen foreslås på den måde, at andelsselskabet overdrager samtlige aktiver og aktiviteter til nabovandværket Greve Vandværk, og dette sker UDEN kompensation til andelshaverne.

Forslaget blev vedtaget med et knebent flertal på den ekstraordinære generalforsamling, men her blev ikke fremlagt nogle alternativer, på trods af opfordringer fra salen.

Vi har modtaget en skrivelse fra et flertal af bestyrelsen (3 ud af bestyrelsens 5 medlemmer), hvori de opfordrer til at stemme nej, således at KSV kan fortsætte som distributionsvandværk. Skrivelsen fra de 3 medlemmer, hvori de argumenterer for deres synspunkter, kan læses HER.

ØSG's bestyrelse opfordrer hermed medlemmerne (der er andelshavere i KSV) til at møde op på onsdag, den 7. April, 2010 - kl. 19.30 i Karlslunde Hallerne.

20.2.2010

Den, på frivillig basis drevne forening, "Mosede Forts Venner", står overfor mange udfordringer de kommende år. Mange har fulgt med i dagspressen, hvad angår etableringen af et museum fra 1. Verdenskrig (der findes ikke noget i Danmark) i samarbejde med Greve Museum og kommunen.

Som det eneste sted i KØBENHAVNS BEFÆSTNING er der i Mosede tilknyttet et - yderst velspillende - militærorkester, der spiller marchmusik fra perioden omkring 1. Verdenskrig. Det er på frivillig basis, men koster, trods det, noget at drive. Orkestret ledes af Jacob Juul Keller, der også er medlem af bestyrelsen. Orkestret optræder på Fortet ved forskellige lejligheder, bl. a. til den årlige befæstningsdag, den sidste søndag i September.

Hvad får man så for de Kr. 100.- man betaler årligt for at være medlem? Tja, indtil videre ikke noget, udover tilfredsstillelsen ved at støtte en god sag i lokalområdet - og selvfølgelig en indkaldelse til den årlige generalforsamling. Vi arbejder dog på at arrangere udflugter til bl.a. de andre områder af Københavns Befæstningsanlæg (Charlottenlund, Lyngby, Dragør m.v.)

Er der firmaer, der læser dette, er vi også lydhøre for sponsor aftaler.

Hvis I falder for fristelsen til at melde jer ind kan det ske HER. Klik herefter på "Bliv medlem".
14.12.2009

Ny dagligvarebutik i vort område


Bestyrelsen har erfaret, ved at surfe en smule på Greve Kommunes hjemmeside, at en lokalplan (Nr.12.38) viser, at der er fremsat forslag om at bygge en ny dagligvarebutik på Mosede Strandvej 42, hvor Toft Auto tidligere har ligget.

Lokalplanen kan ses HER.

Vi har jo allerede "Q8 Butikken" tæt på men kan da kun byde en konkurrende virksomhed velkommen. Det fremgår ikke af lokalplanen hvem, af de mange butikskæder der findes, der åbner hos os.
5.12.2009

Regler for brug af brændeovne


Foreningen har, per brev, modtaget en skrivelse fra Greve Kommune med et eksemplar af "Forskrift for brug af fastbrændselsovne", hvis indhold blev vedtaget i Greve Byråd den 27. Oktober 2009. Denne pjece kan hentes HER.

Det er bestyrelsen magtpåliggende at indskærpe overfor medlemmerne at der, iflg. § 18 i Forskriften, nævnes bødestraf i forbindelse med overtrædelse af de gældende regler. Samme paragraf nævner også at strafforfølgelse sker ved politiets foranstaltninger hvilket betyder, at bestyrelsen i G/F Østre Strand ikke kan påtage sig opgaven, hvad angår en anmeldelse af overtrædelser.

Tjek også vort indslag af 18.12.2007 længere nede på siden ...08.05.2009

"SYDKYSTEN" havde, i deres udgave den 6. maj, en artikel om etablering af et museum for 1. Verdenskrig - beliggende på Mosede Fort. Artiklen kan ses HER.

I 1995 stiftede en gruppe entusiaster foreningen Mosede Forts Venner, som idag har mange medlemmer fra vort område. Imidlertid mangler der stadig nogle så meld jer ind HER (klik på "Bliv medlem" på deres hjemmeside) og mød op på deres generalforsamling Lørdag den 23. Maj! Kontingentet er kun 100 kr. om året.

Denne opfordring gælder naturligvis ikke kun vore medlemmer af G/F Østre Strand, så hvis I kender andre interesserede, må I meget gerne give opfordringen videre.

Lidt historie med billeder af Mosede Fort findes HER.19.04.2009


Så fik vi vores nye trappe. Den gamle fremstillede Egon for mange år siden, hvorimod vi denne gang har fået en tømrer til det. Den er trykimprægneret og holder sikkert i mange år, hvis de unge mennesker kan lade være med at brænde den af, som det er sket med trappen fra Skovvej!12.12.2008

Bestyrelsen havde møde i november hvor vi bl.a. besluttede at købe en ny trappe fra skoven til stranden (fra stien mellem Bonnesvej 5 og 5A). Den gamle er simpelthen for farlig og kan bryde sammen, hvad dag det skal være! Når trappen står færdig vil der komme et billede af den her på siden, så alle ved, at den står klar til at blive benyttet.


18.7.2008

FORTET Café & Restaurant har skiftet ejer!

Den velrenomerede slagtermester fra Ishøj Bycenter, FINN NIELSEN, har, efter længere tids forhandlinger med Greve kommune, ønsket at prøve kræfter med restaurationsdrift i et område, han kender godt. Vi, der har besøgt Finns forretning i Ishøj, ved, hvad vi kan forvente af kvalitet. FORTET vil være åben når I er sultne - alle ugens 7 dage til kl. 22. Finns datter, Mia, vil styre tropperne.

En ANNONCE fra "Sydkysten" den 16.7.2008 fortæller, at der er tilbud på grill buffet i weekenden 19-20.7.2008.

Vi ønsker Finn med familie VELKOMMEN til Mosede.
22.5.2008

En ny side, her på hjemmesiden, er født... (find den under "SERVICE")


KRAMBODEN!

Hvad vil vi så med denne side? Jo, ved at sende os en E-MAIL med navn, adresse og telefonnummer er der mulighed for at komme i kontakt med andre medlemmer. Hvem har ikke haft grus til overs efter omlægning af fliser - eller mangler en sjat? - Måske har du en sofa til salg eller gerne vil låne en ekstra teressevarmer til en kølig aften med gæster? Én, der skal ha' lidt til miljøcentret - som kan få et "lift" med en andens trailer, der alligevel skal derhen? Mulighederne er (næsten) ubegrænsede!
3.4.2008

GOD NYHED! Mange medlemmer har spurgt, om det er Grundejerforeningens (og dermed medlemmernes) udgift, når der skal etableres vejbelysning efter DONG's nedgravning af strømmen. Vore veje er jo, for de flestes vedkommende, private veje.

Conny Schultz, Teknik & Miljø i Greve kommune har nu svaret, AT DET ER KOMMUNENS UDGIFT, hvad angår reetablering af de eksisterende lamper. Hvis vi vil have flere op end der står nu, skal vi selv betale. Prisen herfor kendes ikke.

Der har været flere lampetyper at vælge imellem og vore politikere har valgt den samme som Helsinge og Holbæk kommuner: PIVOT lampen fra Philips. Denne lampe findes i et katalog (på side 18) som kan hentes HER som PDF fil... Iflg. kommunen giver Pivot et fantastisk godt lys nedad, hvor der er brug for lyset. Med de nuværende lamper forsvinder halvdelen af lyset jo op i nattehimlen.

PS: I dagens (4.4.2008) udgave af "Sydkysten" er der, på side 16 (kan ses HER), en kritik af vejbelysningen i Eriksmindekvarteret. Det ser vi på med stor alvor og besøger evt. kvarteret i mørke for at få syn for sagen. Alt andet lige er det jo smartest at få den rigtige lampe første gang!


18.12.2007

Efter at have bragt et indlæg om lugtgener fra den "nye" strand, har et medlem på Elmevej kommenteret dette med et andet stort problem: BRÆNDEOVNE! Elmevej ligger, som bekendt, et stykke fra stranden og her har man derfor ikke de samme gener fra rådden tang og fedtemøg, som vi har andre steder i foreningen.

Brændeovne er en hyggelig ting og et godt supplement til opvarmning af vore boliger, men de skal betjenes med omtanke. I fagbladet "Ingeniøren" fra november 2006 er der en ARTIKEL om netop partikelforurening fra brændeovne. Den fortæller, at 47% af alle udledte mikropartikler, som er skadelige for vore luftveje, stammer fra brændeovne. Vejtransporten udgør "kun" 20%.

Nu siger det sig selv, at ingen af vore medlemmer brænder husholdningsaffald, imprægneret eller malet træ af i deres ovne - for slet ikke at tale om spånplader og kulørte reklamer. Naturligvis er det kun 1-2 år lagret, tørt og rent træ, der bliver brændt af i G/F Østre Strands område.

Jeg har ikke kunnet finde retningslinjer for afbrænding i brændeovne på vor egen kommunes hjemmeside, men en nabokommune har dette INDLÆG om emnet - citat: "for et godt miljø og naboskab".


15.12.2007

Stranden lugter! Det millionprojekt, man gemmenførte i første halvår af 2007, ser desværre ikke ud til at have hjulpet på lugtgenerne, vi har i vort område. Hvis I har bevæget jer rundt omkring strandvejen de senere dage, vil I ha' bemærket den umiskendelige "duft" af fedtemøg, som jo var årsagen til, at Roskilde Amt og Greve kommune tog initiativ til en ændring af kystlinjen.

Det er koldt nu så hvordan mon lugten vil være til foråret, når fordampningen er større? Dette har vi tænkt os at spørge Teknisk Forvaltning om ved lejlighed - i det nye år.

Her er lidt billeder som dokumentation (klik på billedet - åbner nyt vindue). "Duften" mangler, men det kan vel også være det samme!
6.12.2007

Som det fremgår af vore veje ØST for S-banen blev der ikke hentet storskrald igår (distrikt 9). Vi er nogle stykker, der har glemt at kigge i Affaldshæftet for at konstatere, at afhentning faktisk fandt sted den 30.11.2007. Affaldet bedes sat ind på matriklen igen. Vi kan jo ikke ha' vores område til at se sådan ud i Julemåneden - det bliver først hentet den første Onsdag i Januar! Venligst nævn det for jeres naboer, da jeg endnu ikke har modtaget alle email adresser. For medlemmer VEST for S-banen (distrikt 14) er der normal afhentning på Torsdag den 13...

23.11.2007

<< ADVARSEL! >> Et medlem på Bonnesvej har haft indbrud! Tyveknægtene har - om formiddagen - smadret en rude og fået adgang til at stjæle dét, de nu går efter - PC'er, Playstation, småpenge og lign. Desværre blev der også øvet en del meningsløs hærværk. I alles interesse beder vi vore medlemmer om at være opmærksom på mistænkelige køretøjer og suspekte personer i området - og holde øje med naboens hus, når man ved, at han/hun er på ferie... Vi vil også opfordre jer til at sende os en EMAIL, hvis I har været så uheldige at blive udsat for indbrud. Således kan vi advare andre her på siden.

I kan læse her hos Det Kriminalpræventive Råd, hvordan man, med forholdsvis enkle midler, kan sikre sin bolig bedst muligt og gøre det lidt sværere for tyvene at komme ind.

14.9.2007

Vi har spurgt DONG om de kunne sige, hvornår de kommer til vort område og lægger el-ledningerne ned i jorden. Går man ind HER (hav lidt tålmodighed og udfyld kommune og vej oppe i venstre hjørne) fortæller de kun, at det bliver i løbet af 2008. Når et mere nøjagtigt tidspunkt nærmer sig, fortæller vi det her på siden.

Samtidig med, at strømmen bliver lagt ned vil man også lægge et FIBERNET i jorden. Vi ved ikke helt, hvordan tilslutningen kommer til at foregå - om det bliver individuel tilmelding eller mere kollektivt. I hører nærmere, når vi nærmer os. Det bliver i hvert fald med tv forbindelse, HDTV, Video-on-Demand, IP-telefoni og lynhurtig internet- og telekommunikation. Der skal lægges Kr. 179.- per måned til det, vi kender i dag, når man lægger kabel-tv, telefon og bredbånd sammen - men en bedre kvalitet og driftssikkerhed, lover man.


TILBAGE TIL TOP