TILBAGE TIL FORSIDEN

VEDTÆGTER

....se dem HER som .pdf fil.

De oprindelige vedtægter blev vedtaget på en stiftende generalforsamling den 10. maj, 1942 på Tomtelli i Mosede. En udskrift fra den første protokols første side kan ses HER. Siden da er vedtægterne revideret i takt med tiden og senest i 2015 - de største ændringer gik på kommunikationformen, at e-mail er opfundet siden den sidste ændring i 1967!

VIGTIGE PARAGRAFFER:
§ 3 : Alle medlemmer er forpligtet til at opgive deres email adresse til bestyrelsen.
§ 5 : Betaling af kontingent og meddelelse ved flytning
§ 11: Et lille antal fremmødte kan beslutte alt *) på en ekstraordinær generalforsamling - Mød op!
§ 12: Fuldmagter er ugyldige, hvis man er hjemme og ikke syg, men bare ikke gider at møde op...
§§ 21 og 22: Læs dem... det kan blive dyrt, ikke at vide, hvad der står...

*) opløsning af foreningen dog undtaget...

Servitutterne, som fru Martha Bonne fik tinglyst, ligger faktisk til grund for vedtægterne i vores forening. Idag kan man da more sig lidt over, hvad det var nødvendigt at nedfælde på tryk - bl.a. påbyder det én at være anstændigt klædt, når man bader fra stranden! I kan også godt opgive at drive værtshus (uha-uha!) eller hospital fra parcellen, ligesom jeres mødding skal ligge mindst 4 alen fra naboskel ! Der står derimod ikke noget om, at man ikke må holde høns med hane... så det må man godt. I øvrigt gælder de gamle servitutter stadig, især litra C og E bør respekteres. Til orientering er en alen 60 cm.
De gamle servitutter kan ses HER.
Foreningen ejer skoven bag Bonnesvej ved klinten - se skødet HER.


Grundejerforeningens Privatlivs- og Persondatapolitik iht EU's GDPR forordning af 25. maj, 2018

NØDVENDIG FOR AT ÅBNE EN PDF-FIL

© T. FALSTRUP 2018